В утвердженні Української незалежної держави важливу роль відіграють завдання формування національної самосвідомості, виховання підростаючого покоління на культурно-історичних цінностях нашого народу. Скарбницею народної пам’яті є історичне краєзнавство. Саме через краєзнавчі дослідження та історичну науку необхідно підтримувати інтерес різних верств суспільства до витоків і першоджерел своєї історії, до вивчення рідного краю, історії міст і сіл. Ці знання допоможуть нашим сучасникам і наступним поколінням збагнути зміни, які відбуваються в країні, всебічно знати, хто ми є, чиї ми діти, яка наша минувшина, традиції, культура.
На теренах України більше 30 тисяч міст і сіл.
У їх числі понад 800 міст, селищ міського типу та понад 5000 сіл, яким минуло 300 років. Деякі з них відзначили свій тисячолітній ювілей.
39 найстародавніших українських міст рішенням Уряду взято під державну охорону.
В силу соціально-політичних причин лише у ХХ столітті з карти України зникло майже 2 тисячи населенних пунктів.
Історія населенних пунктів – це історія нашої країни, історія українського народу. Ми маємо зберегти для прийдешніх поколінь пам’ять про них.

Мета і завдання експедиції

Експедиція проводиться з метою виховання в учнівської та студентської молоді любові до рідного краю, шанобливого ставлення до його історії, духовної спадщини, бажання пізнавати і вивчати історико – культурні надбання нашого народу, природне довкілля.

Завданнями експедиції є :
-    залучення навчальних закладів, наукових установ, підприємств і організацій, широкого кола громадськості, вчених, краєзнавців до участі в дослідженні історії міст і сіл України;
-    залучення учнівської та студентської молоді до краєзнавчої та науково-дослідницької роботи;
-    набуття учнями та студентами поглиблених об’єктивних знань з історії рідного села чи міста, про визначні місця, історичні події та видатних людей свого краю;
-    збір та систематизація краєзнавчих матеріалів до видання нової редакції енциклопедичного видання багатотомної "Історії міст і сіл України”;
-    розкриття туристичних та екскурсійних можливостей свого краю;
-    привернення уваги державних установ, громадських організацій, широкого кола громадян до збереження та відродження історико-культурної спадщини українського народу, пам’яті втрачених населених пунктів України.